Praktijk voor Remedial Teaching
  Remedial teaching (RT) Remedial teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die pedagogische en/of didactische begeleiding nodig hebben. Na het toetsen en/of observeren van de leerling, wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling en daarmee maatwerk. Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Meestal wordt gedurende 8 weken tot 3 maanden 1 of meerdere keren per week remedial teaching gegeven in de eigen praktijk of op de school van de leerling. De bedoeling is dat de leerling na deze periode, weer met de eigen groep mee kan doen. Na 8 tot 10 weken vindt een evaluatie plaats. Hierna volgt een gesprek met de ouders en eventueel de leerkracht.
   
  Voor leerlingen in het basisonderwijs op het gebied van: Taal
Spelling
Werkwoordspelling
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Rekenen
Zelfvertrouwen (faalangstreductie o.a. op basis van mindfulness)
Huiswerkplanning
Citotraining

Geregistreerd lid bij de LBRT
Registratienummer: 0609R0158
www.lbrt.nl